Klezfest.ru
Klezfest St. Petersburg   

 

 

       Klezfest St. Petersburg official site
 

KLEZFEST ST. PETERSBURG VII

July 12Ц16, 2003Shura Lipovsky (Amsterdam)

Stas Rayko (Hamburg)

Slava Farber (Kishinev)

Michael Alpert (New York)

Evgenia Lopatnik (Kharkov)

Arkady Gendler (Zaporozhye)

Christian Dawid (Berlin)

Psoy Korolenko (Moscow)

Mark Kovnatsky (Moscow)